>LCRW01000003.1_20831_21430_-
MKTATYHQIKDVAVRLLNLSTDGVDGDAIQKGTEGYSTDDVNRRLKAFLNNGLSFIMKGPGALIVDRAKPFDEGKYLPIWRGPKDGNGLKGKEEQDARSLALTEFDFAKVLFTACLKDGESVITGEEKLMRHIATKHIRLDAKTFDITWFELPGTVLRNDRGSRYFLFLYRSGDGRWYWSYYWLDNFRVAENPSAVLAS