>NC_004456.1_29054_29965_+
MRSLGCSFEKIFDFENLLSAAYSCRKGKTKANATLVFFNNLEENIIDTKRADVGRVQNVPLSPFYYSSRKRRLISAPHFKDRVVHRAIYNVIEPLFDKTYIYDSYACRRGERAPTKALTGLQYFIKKVESKHGKAYALKADISRYFSSIDHQVLKSILEAKIQCQRTLDLLFYIIDNSPCESMGVGIPLGNLTSQIFANVYLHELDRYAKHALGAKHYIRYMDDFAIIHHDKAVLHQWRKDIEEFLHLYLRLKTNSKTQVFPYQRVMAGAWISRVSNYSSHRLLRNAALSELRQNLKSIDLSC