>NC_008312.1_1615167_1615469_+ putative accessory protein containing AVD
MNELSIIQKTYDLIIWYVPIINRLPKTHKFQIGDRLVNNLYNFLELLIIAKYASEKLNILESLNPKLDIVRYQNRIILDFQIINNKRYEYISQIITEIGK
>NC_008312.1_2633969_2634310_- putative accessory protein containing AVD
MNELPIIQKTYDFIKWYVPVLNRLPRNYRLGLGTRIINHLYDLLENLIRARFSTSEKLEILQNLNIKLDVIRHQTRLLSDFELISSDRYKYINIQINGIGSDLGSWTKNLSEP