>NC_009036.1_9909_11213_+
MTKLFIQNSNLKYHHQLAAELLQCVKASGSSQQKSANALKFPKLCHELSTEILTNTYQPYSYHHFAITEPKLREIYAPAFRDRIAQMWIALQMAPIMENQFIDDTYANRKGKGTLAAIAKVQKLMRQPRHTWGLQLDIYSYFNSINKKELLTQLYNLIYNSNLSALRQYCLANLIEKIIEQDATKLQNERTGDQYLLNQIPLHKKLQFNNTQQVGLPIGSVTSQLFGNFYLNNLDHEIKHTLKVKGYVRYMDDLFILSDSPEKLQQWKEHIEWYLTSHLQLKLHPTKVHLAPIEEGFDYLGFRVFPHYKHIRKTTISSLKERLRYFNSILDSGATSVFLKSRPSRGRWSKNGIHYAPFYTQLKAMQSTINSYYGLLSQANHCQLRKQIYHKNFGELKRYLLPNNGYYNHFTIKKGLHFNKMAPDTLCWPETQDA