>NC_009633.1_2592000_2593082_-
MKRYGYLYEQIYDFENLYFAYLEARKDKRFRDEILKFSANLEENLIQIQNELIWKAYKVGRYREFYVHEPKKRLIMALPFKDRVVQWAIYRVLNPLFEKTYTEHSYACRIGRGTHQAAKKLQYWLRQIDRKPQKYYYLKMDISKYFYRVDHSIALKILRKKIKDKDVLWLMEEIIQSEDMAFGLPLGMEPGDCPKYMRLHDKGMPIGNLTSQLLANIYLNELDQFCKHKLQIKYFIRYMDDFIVLHHDKKYLHRLKVEIENFLNSELELHLNRKTCIRPTPVGIEFVGFRIWPTHMKLKKKTAKKMKRRLKYLQKAYGRNDVTFEDVNTCVQSYLGILQHCDSYYLKCSVLKNLTLIRGS