>NC_010628.1_6059506_6060564_+
MKRYGNLYPQIIDFENILLASRQAQKGKRFRDNVLDFNYHLETELIRLQEHLKDKTYQPGAYRTFHLINPKSRLISAAPYRDRVVHHALCNVIVPIFERTFIADSYANRIGFGTHRALKKFTHFVRNSRYILQCDIRKYFPTIDHITLKELIRRKIKCLDTLWLIDAIIDNSNEQETVIDYFPGDDLLTPVTRRRGLPIGNLTSQFFANIYLNGFDHFIKEQLNISKYVRYVDDFALFSNDREFLADARFAIEEYLAQLRLKIHPVKSQLFETKIGATFLGFRVFSDRIRVRNSNLHQARRRLKRLKTDYAQGKIELKEVTQSIKSWVAHLEHGDTWQLRKQIFTSLCFRRK