>NC_015510.1_5458507_5458854_+ putative accessory protein containing Avd_like
MASPNQYPLYEHWYKTMNWLLDRCDRMPKHLRFTVSGRMVTMSTDIAELLLEAIYSRDKLPKLQAINLQLEKLRLYCRLCKDRNYFTLTQYEYISREINEAGKMCGGWMKNHSAE
>NC_015510.1_5458012_5458494_+ putative accessory protein containing HRDC
MDMRIFTLPFDAVSEGFPDEIVTEFCLNKKVHSLQAQFFLHEGRPFWSVAVQYEVLVHGEEKVRDLDEAQQQLYTRLREWRKKQAEKEGVPVFILATNQHLTNMVRLKAQSLETLKQIKGFGPKKTQKYGKQIIAIIKAFYEEKPAEAPPEPTDKKDTPF