>NZ_ADOP01000022.1_24185_25450_-
MNARNRFPLRGGNWNNGSNAGLGALNLNNARSNANSNIGFRPALDYARSSTLKGGCQCNFEKDAAAPAIAEKAIKPVDASTGCTYEQIYQFENILNAAYQCRKGKTTSASALAFFNNLEENIVQIQNELMWEMYSVLPYRHFYVFEPKRRLISAPHFKDRVIHRAIYNVIEPLFDKRYMHDSYACRTGKGAHAGADRAQLFIKQVESESGKAYALKADISKYFSSIDHQVLKNILGAKLKCQKTKSLLFYIIDNSPSDAVGVGIPLGNLTSQIFANIYLHELDHFAKHTLKAKRYIRYMDDFVMIHKSKSQLNEWRNLIEEFLYKNLRLKTNSKTQVFPIAKTNGRSLDFLGYRIYANHRLLRRSSVNKISTKLKRFRKEFSQGKVSLAEINQCVQSWLGHASHADTHSIKLKLFNTPFKR