>NZ_AJIN01000036.1_114353_115546_-
MNLLNDIFAAYYDARRNKRNTESQMKFEMNLEHNLMQLYDELRLRSYRPSPCICFITFDPVQREIFASSFKDRVVHHLLFNYIAPLFETTFIHDSYSCRVGKGTLMGVERFEHHLRSCTQNYTRSAYVLKLDIQGYFMSIPKRELRELLRKEMDKKPQWNKMIDRGLVDFLIDCILLRDPTSDVRIVGGEEDWEGLPPSKSLFRSTKGTGLPIGDLTSQLFSNIYLNQLDQFAKRQLHLKHYGRYVDDFYVIDTDHRKLARLIGLFRDYLHDELHLTLHPKKISLQHCSKGMTFLGAYVMPYRRYPRWRTIRKFRFRMRQIEQFCSREKALNRRQVLFLRSVINSYCGYLGHFKSFLLRKVAVDRHPFYRYFLFFGGFYVAGLKSVGVVMDEVVSIL