>NZ_AJWX01000011.1_163525_164700_+
MMAIRTTTTRTTSSASAPSADSTPYPFSDLVQAYYDCRRSKRNSKSALAFEANLERNLIGLHDDLTAGTYRPGRSICFVVTRPKAREVWAADFRDRIVHHLLYNHVAPRFYASFIADSCACIPGRGTLYAATRLESKIRSASQNWSKPVFYLKCDLANFFVAIDKQVLRRQLAAKIDDPWWLALAEQILMHDPRWDYEVRSPRHLFARVPQHKRLAAQPEHLGLPIGNLSSQFFANVYLDALDQFCKHRLGVKHYVRYVDDFVLLHESPQQLNVWLAEIEAFLPKLGAKLNPTKTILQPVDRGVDFVGHVIKPWRRTTRKRSVAQAMKRTTAAPAEDLRETANSYFGLLSQASHSQKDRAALANLILRRGNTVNSDLTKTYQKKITPPFPI