>NZ_CAFN01000268.1_1180_2949_+
MTSSPTDTRTMYWQNGHSLQNGKFTIETVLGQGGFGITYKALHRGFNAPVVIKTPNAFLRHDPDYAKYVQRFIREAQILAQLERDPNPHIVRVKDLFEESDSHCLVMEFIEGKNLYTLVQEQGPLSEATALELICPVAQALAQVHRAGIVHRDATPVNIMLRGNRQPVLIDFGIAGNVVPSVTSSKIFGNKAFAPYEQLIKGDRSPTVDIYTLAASLYYAVTKQLPRDCFSRKVDREELLPPKDLASVSDAINDAIMAGMALNKTQRPQSMEEWLKLLEPPKPTPLYRPKTTSFSFDIVTVNSNGQEINCRRGQAECIIEDLGNGVTLEMVLIPGGTFIMGAPSGEAGSSDDERPQHRVTIKPFLMGKYPVTQAQWRQVASFPKLQRDLSLDPSRFKGLNLPVERVSWYDVIEWCARLSKRIGKPYRLPSEAEWEYAARAGTTSPFHVGDTLTTDLANYNGNYTYSSGPEGAYRQQTTPVGQFQHANAFGLYDIHGNVWEWCADPWHDSYNGAPSDGRVWDVGNDNRYQNPIEYLVKFLGSQESRVLRGGSWLNYPENCRCAYRYRLGPGLLSDYYGFRVACAPPTLSP