>NZ_DS480690.1_146509_147549_-
MKTVKGLHEKMGTFENANTSFHQAAKCKRYTDEVLAFSMVKEEELLRATEEIQNLTYRQGEYKIFKVFEPKERLIMALPFYDRVVQHMICNAIQPVFENGFYYHSYACRTGKGMHAASDTLYQWMYETEVKQGLRMYAFKGDISKYFASIPHDKLKDENRRYIGDKKALMLMDDIIDHNGILPDGVGIPVGNLTSQLFANVYGNKLDKFCKHVLHIPYFVRYMDDFIILSDDLEQLKEWVKRIEEFLENEMLLHINPKSTILYAGNGIDFCGYIHYADHKKVRKSSIRKLKQDVKAYELGELPPEEFNRKYESRKGHLGHADTYHIAKAVEYELLFYEWERLEAAA