>NZ_JH376870.1_861936_862973_+
MIESKTDFEKITDFGNLYQAYIKSKSGKGFSKSRQRFQITALDGIHQIKRRLETKTYEVGKYNEFTVYEPKERIIKSGSFVDKIVQHSLCDNVLLPCLKTEFVPNNFAGQVGKGTLFGLDWLRAQMYLAYHKYGYDCWIVKADISKFFYSIDHDILKDMVRYFLKDDDVYWLCEKFIDSTKGFGLPLGNQLSQVFALLYLSGLDHFITGELGVKYYGRYMDDFYLIVESKEYAKWCLSTIYEFAHSLGLELNGKTQIIPFKNGIKFCGFHTYVTIDGKVIRKLKNENKRVAKKRFKRMAYLVKKGKLNREKFDESYNAWKNHISHGNCVKLGHEMDKYIVVVLKE