>NZ_JH376870.1_861347_861709_+ putative accessory protein containing AVD
MAELDVIVKSIKLMEYTMTITSNRKRYPVKHSILIKRIQNRCMDIYEYLLDANRLKLETSKSERLELQTKAISCCDKLSCYVELSMNMNLIGTDTVSYWQKQIDDIKYMTIAWRSKDKQR